Vad innebär fasadrenovering?

Alla hus behöver genomgå en fasadrenovering ibland. Ofta krävs det inte så mycket mer än att den tvättas och får ett nytt lager färg. Ibland kan det dock krävas lite mer.

Renovera en träfasad

En träfasad behöver målas ungefär var 10:e till 15:e år. Står huset vid kusten kan det behöva göras lite oftare. Om man inte målar huset så kommer färgen börja flagna. När färgen försvinner så tränger fukt och väta in till träet vilket gör att brädorna börjar ruttna. Om brädorna börjat ruttna så behöver man byta dem innan man kan måla. Att bara måla huset är ganska mycket arbete. Behöver man dessutom byta brädor så kan det kännas övermäktigt. Du kan anlita ett företag som hjälper dig med fasadrenovering i Stockholm.

Renovera stenfasad

Tillvägagångssättet när man renoverar en stenfasad kan skilja sig lite beroende på vilken typ av stenfasad det är. Tegel, puts och vanlig sten behöver behandlas på lite olika sätt. På tegelfasader är det ofta fogarna som blir porösa och faller sönder. Då behöver man ta bort det gamla murbruket fixa nytt.

Putsade fasader kan få sprickor och i värsta fall så putsen ramla av. Om den börjat göra det så kan du behöva knacka bort all puts och lägga på ny för att få ett enhetligt resultat. Rör det sig bara om sprickor kan det räcka med att ta hand om dessa och sedan måla.

Stenfasader fungerar på ett liknande sätt som tegelfasad men kan behöva en mer grundlig rengöring då stenarna ibland har en benägenhet att samla på sig mossa och alger.

Glöm inte fönstren

Fönstren har stor betydelse då det handlar om att hålla fukt och väta ute från huset men värme inne. Är det träfönster så behöver de målas för att träet inte skall ruttna. Om du anlitar någon för att utföra övrig fasadrenovering kan det vara bra att även be dem ta hand om fönstren eftersom du annars bara kommer få betala extra för att sätta upp en ny ställning när fönstren skall målas.