Är det din tur att rusta och matcha?

Det är trist att sakna arbete. Ekonomin blir lidande och tjusningen med att vara ledig går snabbt över. Det känns tungt men det finns hjälp att få. Med rusta och matcha ökar dina chanser.

Grunden för vuxenlivet är att ha ett arbete. Endast så kan du långsiktigt försörja dig, säkra din pension och ta del i samhällslivet. Dessutom ger arbete ett socialt nätverk och erfarenheter som är bra att ta med sig in i framtidens arbetsliv. De flesta trivs med sina arbeten och sina kollegor.

Det är inte alltid helt enkelt att hitta det där arbetet man saknar och vill ha dock. När man fått många nej på ansökningarna kan självförtroendet och tålamodet svikta. Då är det bra att få hjälp utifrån. Just det är det tjänsten rusta & matcha är avsedd för – att hjälpa dig hitta dina styrkor och förbereda dig för jobbsök.

Rusta och matcha är ett enkelt koncept

Du har en rad egenskaper och erfarenheter som är attraktiva på arbetsmarknaden. Dessutom har du utbildningar och kanske tidigare anställningar som gett dig kompetens inom olika områden. Arbetsgivare inom olika branscher kan vara på jakt efter just en person som dig. Nu ska ni mötas.

När du väljer att vara med i rusta och matcha hjälper konsulter dig att hitta rätt. Du får träna på intervjuer och att skriva ansökningar. Företaget du jobbar med har kontakter med många arbetsgivare och hjälper dig att leta upp den rätta tjänsten hos den rätta arbetsgivaren för dig.