Enkelt att lämna skrot för återvinning i Västerås

Den som har skrot som ligger hemma och skräpar i Västerås, kan enkelt lämna det till en återvinningsstation för järn och metall. Då gör man gott för miljön och tjänar också en slant.

De flesta metaller går att återanvända och används också i tillverkningen av exempelvis bilar, mobiltelefoner och annan elektronik. Har man elavfall, gamla kablar, batterier och annat som innehåller metall, kan man lämna det för återvinning på en skrot. Då bidrar man till en bättre miljö samtidigt som man också får betalt för de metaller som återvinns. Både privatpersoner och företagare kan lämna in kasserat avfall innehållande metaller till en skrot. Hur mycket man får betalt beror på det dagsaktuella priset som råder på de olika metallerna.

Så går det till när man lämnar in sitt skrot

Ta en ordentlig titt hemma och samla ihop allt som ska skrotas. Är man osäker på vad som exakt kan skrotas, kan man ändå ta med detta och få hjälp med att få det bedömt. Men både batterier, kablar, mobiltelefoner, datorer, innehåller populära metaller som går att återvinna. Har man en större mängd skrot som man vill bli av med brukar man kunna få hjälp med transport. Allt skrot vägs och värderas sedan. Därefter får man pengarna utbetalda till det konto som man har uppgett. Men det är viktigt att man tänker på att lämna metallerna till en miljöcertifierad skrot. Bara då kan man vara säker på att allt material tas omhand på ett miljövänligt och bra sätt. Läs mer om skrot på den här hemsidan: skrotvästerås.se